NSCLC

Plní pembrolizumab v léčbě NSCLC očekávání českých lékařů?

záznam LIVE streamu

Diskuse odborníků o zkušenostech s léčbou pembrolizumabem v klinické praxi.

Účastníci diskuse:
doc. MUDr. Milada Zemanová Ph.D. (VFN Praha)
MUDr. Markéta Černovská (Thomayerova nemocnice Praha)
MUDr. Juraj Kultan, Ph.D. (FN Olomouc)

Moderuje:
MUDr. Marie Drösslerová

Témata:
účinnost a snášenlivost LP Keytruda v monoterapii a kombinaci
profil pacientů léčených LP Keytruda (a co starší pacienti?
jak motivovat pacienty k léčbě, práce s rodinou

… a mnoho dalších

Datum přípravy materiálu: prosinec 2020
CZ- KEY-00411(1.0)
Zkrácená informace o léčivém přípravku KEYTRUDA k dispozici ZDE