Dávkování a podávání

Flexibilní dávkování

Jednou za 3 týdny nebo 6 týdnů napříč všemi indikacemi v monoterapii1

Flexibilní dávkování
Jedno za 3 týdny nebo 6 týdnů napříč všemi indikacemi v monoterapii

Kombinace KEYTRUDA® + chemoterapie v indikaci 1.linie metastatického NSCLC 1,2 3, 4, 5

KEYTRUDA + chemoterapie v indikaci metastatického NSCLC

Reference:

  1. SPC LP KEYTRUDA® na www.sukl.cz.
  2. http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0209484&tab=prices
  3. Reck M, et al. J Clin Oncol 2019;37(7):537–46.
  4. Gadgeel S, et al. J Clin Oncol 2020 May 10;38(14):1505-1517.
  5. Paz-Ares L, et al. J Tho-rac Oncol 2020 Jun 26;S1556-0864(20)30500-1