icon
icon

EC

Připravujeme
icon

CC

Připravujeme
icon

TNBC

Připravujeme
icon

NSCLC

Připravujeme
icon

Melanom

Připravujeme
icon

RCC

Připravujeme
icon

UC

Připravujeme
icon

HNSCC

Připravujeme
icon

MSI-H/dMMR CRC

Připravujeme
Keytruda Y icon

Přehled schválených indikací

keytruda banner leden 2024

KEYTRUDA® nově hrazena

  • v monoterapii k adjuvantní léčbě pacientů s renálním karcinomem se zvýšeným rizikem rekurence1
  • v kombinaci s lenvatinibem v první linii léčby pokročilého renálního karcinomu2

Reference:

1. Rozhodnutí o úhradě LP Keytruda® v indikaci adjuvantní léčby renálního karcinomu,
Sp. zn.: SUKLS211710/2022, vyvěšeno dne 28. 4. 2023.

2. Rozhodnutí o úhradě LP Keytruda® v indikaci pokročilého, inoperabilního nebo metastatického světlobuněčného renálního karcinomu se střední nebo špatnou prognózou, Sp. zn.: SUKLS126950/2023, vyvěšeno dne 18. 9. 2023.

Indikace

Schválené indikace LP Keytruda v ČR

Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA a přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika, Tel.: +420 233 010 111
e­mail: dpoc_czechslovak@merck.com
www.msd.cz

ZIP KEYTRUDA k dispozici zde.
CZ-KEY-00403 (7.0), únor 2024

icon icon