icon
icon

CC

Připravujeme
icon

TNBC

Připravujeme
icon

NSCLC

Připravujeme
icon

Melanom

Připravujeme
icon

RCC

Připravujeme
icon

UC

Připravujeme
icon

HNSCC

Připravujeme
icon

MSI-H/dMMR CRC

Připravujeme
Keytruda hero background CC

KEYTRUDA® nově hrazena k adjuvantní léčbě pacientů s renálním karcinomem1

Reference:
1. Rozhodnutí o úhradě přípravku KEYTRUDA® v indikaci adjuvantní léčby renálního karcinomu, Sp. zn.: SUKLS211710/2022, vyvěšeno dne 28. 4. 2023.

TNBC

KEYTRUDA® NOVĚ HRAZENA u časného a metastazujícího triple‑negativního karcinomu prsu

Indikace

Schválené indikace LP Keytruda v ČR

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA a přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika, Tel.: +420 233 010 111
e­mail: dpoc_czechslovak@merck.com
www.msd.cz

ZIP KEYTRUDA k dispozici zde.
CZ-KEY-00403 (6.0), září 2023

icon icon