Lékařka drží v ruce klíč (Keytruda)

Management nežádoucích účinků

Na této stránce jsou popsány známé imunitně podmíněné nežádoucí účinky pro nejdůležitější třídy orgánových systémů a jejich management podle stupně závažnosti (podle Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE v5.01).

Stupeň závažnosti podle CTCAE v 4.01

Závažnost nežádoucích účinků je podle klasifikace CTCAE rozdělena na pět stupňů.
V podstatě přitom platí:

 • Stupeň 1: žádné až mírné příznaky, není indikována žádná intervence, jen klinické nebo diagnostické monitorování
 • Stupeň 2: středně těžké příznaky, minimální intervence lokální nebo neinvazivní, omezení úkonů každodenního života (viz níže)
 • Stupeň 3: závažné nebo lékařsky významné, ne však bezprostředně život ohrožující příznaky s nevyhnutelnou hospitalizací nebo prodloužením ústavní léčby, závažné omezení úkonů každodenního života (viz níže)
 • Stupeň 4: život ohrožující příznaky s nutností urgentní intervence
 • Stupeň 5: smrt v důsledku nežádoucího účinku

Aktivity každodenního života1

Aktivity každodenního života lze rozdělit na:

 • Instrumentální aktivity každodenního života, kam patří například vaření, nakupování potravin nebo oděvů, použití telefonu, cestování apod.
 • Aktivity každodenní péče o sebe sama, mezi které se řadí osobní hygiena, oblékání a svlékání, schopnost dojít si na toaletu, najíst se, užít léky apod.

Barevné značení terapeutického managementu

Zelená: Zvýšit pozornost, pokračovat v léčbě
Žlutá: Přerušit léčbu
Červená: Ukončit léčbu

Plíce

IMUNITNĚ PODMÍNĚNÁ PNEUMONITIDA

řez tělem horizontální s vyznačením plic

Příznaky:2

 • Dyspnoe
 • Bolesti na hrudi
 • Kašel

Upozornění: pacient nemusí mít všechny uvedené příznaky a zároveň tento výčet příznaků nemusí být úplný.

Monitorování pacientů

U pacientů je třeba monitorovat příznaky pneumonitidy.2
Podezření na pneumonitidu je třeba potvrdit radiografickým vyšetřením a také je nutno vyloučit jiné možné příčiny.2, 3

Stanovení stupně závažnosti účinku

Stanovení stupně závažnosti účinku - plíce

Trávicí soustava

IMUNITNĚ PODMÍNĚNÁ KOLITIDA

řez tělem horizontální s vyznačením trávicí soustavy

Příznaky:4

 • průjem, neobvykle častá stolice
 • krev nebo hlen ve stolici
 • bolest břicha
 • známky peritoneálního dráždění
 • perforace, ischemie, nekróza, krvácení, toxické megakolon

Upozornění: pacient nemusí mít všechny uvedené příznaky a zároveň tento výčet příznaků nemusí být úplný.

Monitorování pacientů

U pacientů je třeba monitorovat příznaky kolitidy a případně provést odpovídající vyšetření, aby se etiologie potvrdila, nebo aby se vyloučily jiné příčiny.3

Stanovení stupně závažnosti účinku

Stanovení stupně závažnosti účinku - trávicí soustava

Ledviny

IMUNITNĚ PODMÍNĚNÁ NEFRITIDA

řez tělem horizontální s vyznačením ledvin

Příznaky:3, 6

 • zvýšená hladina kreatininu v séru
 • proteinurie
 • hematurie
 • vyrážka
 • oligurie
 • otoky

Upozornění: pacient nemusí mít všechny uvedené příznaky a zároveň tento výčet příznaků nemusí být úplný.

Monitorování pacientů

U pacientů je třeba monitorovat změny funkce ledvin a případně provést odpovídající vyšetření, aby se etiologie potvrdila, nebo aby se vyloučily jiné příčiny.
Hlavním ukazatelem poškození ledvin je hladina kreatininu v séru.3

Stanovení stupně závažnosti účinku

Stanovení stupně závažnosti účinku - ledviny

Endokrinologie I

IMUNITNĚ PODMÍNĚNÉ ENDOKRINOPATIE (KROMĚ HYPO- A HYPERTYREÓZY)

Možnými endokrinologickými imunitně zprostředkovanými nežádoucími účinky jsou hypofyzitida, insuficience nadledvin a diabetes mellitus 1. typu

řez tělem horizontální s vyznačením štítné žlázy

Příznaky endokrinopatií:7, 8

Hypofyzitida:7
 • bolest hlav
 • poruchy zraku
 • závratě
 • únava
 • svalová slabost
 • arteriální hypotenze
 • příznaky dysfunkce jiné podřízené endokrinologické osy
Adrenální insuficience:8
 • nevolnost/zvracení
 • slabost
 • únava
 • hypotenze
 • mírná kognitivní dysfunkce
 • horečka
 • bolest hlavy
Diabetes mellitus 1. typu:8
 • hyperglykemie
 • ketoacidóza
 • únava
 • polydipsie
 • polyurie

Upozornění: pacient nemusí mít všechny uvedené příznaky a zároveň tento výčet příznaků nemusí být úplný.

Monitorování pacientů

U pacientů mají být sledovány známky a příznaky adrenální insuficience a hypofyzitidy (včetně hypopituitarismu) a mají být vyloučeny jiné příčiny.
Dále má být sledována hyperglykemie nebo jiné známky a příznaky diabetu. Je nezbytné monitorovat funkci hypofýzy a hladiny hormonů, aby byla zajištěna vhodná hormonální substituce.3

Stanovení stupně závažnosti účinku

Stanovení stupně závažnosti účinku - endokrinologie I

Endokrinologie II

IMUNITNĚ PODMÍNĚNÉ PORUCHY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (HYPO- A HYPERTYREÓZA)

řez tělem horizontální s vyznačením dýchací trubice a štítné žlázy

Příznaky imunitně podmíněné tyroiditidy (hypertyreóza, hypotyreóza):9-11

Hypertyreóza:
 • tachykardie, palpitace
 • úbytek tělesné hmotnosti
 • zvýšené pocení
 • průjem
 • nervozita, podrážděnost
 • třes prstů
 • poruchy menstruačního cyklu
Hypotyreóza:
 • bradykardie, palpitace (prolaps mitrální chlopně)
 • nárůst tělesné hmotnosti
 • únava, nevýkonnost
 • deprese
 • zácpa
 • padání vlasů
 • suchá kůže
 • poruchy menstruačního cyklu

Upozornění: pacient nemusí mít všechny uvedené příznaky a zároveň tento výčet příznaků nemusí být úplný.

Monitorování pacientů

U pacientů mají být sledovány změny funkce štítné žlázy (na začátku léčby, pravidelně během léčby a dle klinického stavu) a klinické projevy a příznaky poruch štítné žlázy.
Je nezbytné monitorovat funkci štítné žlázy a hladiny hormonů, aby byla zajištěna vhodná hormonální substituce.

Stanovení stupně závažnosti účinku

Stanovení stupně závažnosti účinku - endokrinologie II

Játra

IMUNITNĚ PODMÍNĚNÁ HEPATITIDA

řez tělem horizontální s vyznačením jater

Příznaky:12

 • většinou asymptomatická
 • únava, slabost
 • nevolnost
 • břišní diskomfort
 • nechutenství, úbytek tělesné hmotnosti
 • horečka
 • vyrážka
 • svědění
 • žloutenka
 • ascites
 • encefalopatie
 • poruchy srážlivosti krve
 • zvýšené jaterní enzymy/bilirubin

Upozornění: příznaky se mohou objevit i samostatně

Monitorování pacientů

U pacientů mají být sledovány změny jaterních funkcí (na začátku léčby, pravidelně během léčby a dle klinického stavu) a příznaky hepatitidy a mají být vyloučeny jiné příčiny.
Hlavními ukazateli poškození jater jsou sérové hladiny enzymů alaninaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST) a celkového bilirubinu.3

Stanovení stupně závažnosti účinku

Stanovení stupně závažnosti účinku - játra

Kůže

IMUNITNĚ PODMÍNĚNÉ KOŽNÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

řez tělem horizontální s vyznačením kůže

Příznaky:3, 13-16

 • vyrážka (nejčastěji makulopapulózní, ale i jiné)
 • pruritus
 • psoriaziformní dermatóza
 • lichenoidní dermatóza
 • ekzém
 • zarudnutí
 • suchá kůže
 • vitiligo
 • alopecie
 • Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS) – makulopapulózní exantém s rozsáhlými kožními defekty a puchýři, doprovázený celkovými příznaky (horečka, anemie, leukopenie, hypoalbuminemie)
 • toxická epidermální nekrolýza (TEN) – prodromální celkové nespecifické příznaky, následované výsevem svědivého exantému a tvorbou rozsáhlých puchýřů, olupováním nekrotické epidermis v cárech za tvorby rozsáhlých kožních erozí
 • léková reakce s eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS) – s latencí nastupující výsev makulopapulózního exnatému postupující od hlavy kaudálně, otok obličeje, horečka, zduření lymfatických uzlin, eosinofilie, možné postižení vnitřních orgánů (hepatitida, nefritida, pneumonitida, artritida)

Upozornění: pacient nemusí mít všechny uvedené příznaky a zároveň tento výčet příznaků nemusí být úplný.

Monitorování pacientů

Pacienty je nutno sledovat s ohledem na závažné kožní reakce, přičemž je nutno vyloučit jiné příčiny.

Stanovení stupně závažnosti účinku

Stanovení stupně závažnosti účinku - kůže

Jiné příznaky

JINÉ IMUNITNĚ PODMÍNĚNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 • uveitida
 • artritida, myozitida
 • myokarditida
 • pankreatitida
 • Guillainův-Barrého syndrom
 • myastenický syndrom
 • hemolytická anémie
 • sarkoidóza
 • encefalitida, myelitida
 • vaskulitida
 • sklerozující cholangitida
 • gastritida
 • neinfekční cystitida
 • hypoparatyreóza

Stanovení stupně závažnosti účinku

Stanovení stupně závažnosti účinku - jiné příznaky

Reakce související s infuzí

řez tělem horizontální s vyznačením injekce

Příznaky:17

 • bolest kloubů
 • bronchospasmus
 • kašel
 • závratě
 • dušnost
 • únava
 • bolest hlavy
 • hypertenze/hypotenze
 • nevolnost, zvracení
 • bolest svalů
 • vyrážka
 • svědění
 • zimnice
 • pocení
 • tachykardie
 • kopřivka
 • alergická reakce
 • anafylaxe

Upozornění: pacient nemusí mít všechny uvedené příznaky a zároveň tento výčet příznaků nemusí být úplný.

Monitorování pacientů

U pacientů léčených přípravkem KEYTRUDA byly hlášeny těžké reakce spojené s infuzí, včetně hypersenzitivity a anafylaxe.3
Pacienty je třeba sledovat s ohledem na možné příznaky reakcí spojených s infuzí a postupovat podle pokynů.3

Stanovení stupně závažnosti účinku

Stanovení stupně závažnosti účinku - infuze

Aplikace k hodnocení imunitní toxicity imunologické protinádorové léčby

Společnost Mediately ve spolupráci s odborníky z řad lékařů pro Vás připravila aplikaci k hodnocení imunitní toxicity imunologické protinádorové léčby. Aplikaci pro mobilní telefony lze stáhnout na odkazech níže17, 18 nebo je dostupná na webových stránkách společnosti Mediately.19
Více informací o aplikaci se dozvíte v následujícím videu.

logo "Download on the App Store"
logo "GET IT ON Google Play"
Prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. - aplikace Mediately

Mobilní aplikace k hodnocení imunitní toxicity imunologické protinádorové léčby

Edukační video s prof. MUDr. Tomášem Büchlerem, Ph.D.
Datum přípravy materiálu: červen 2023
CZ-KEY-00963 (1.0)
Zkrácená informace o léčivém přípravku KEYTRUDA® k dispozici ZDE.

Přehrát video

Reference

 1. National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) V5.0 ed. Bethesda Md: U.S. Department of Health and Human Services; 2017. Dostupné z: https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/ctcae_v5_quick_reference_5x7.pdf. Naposledy navštíveno: listopad 2023.
 2. Wang H, Guo X, Zhou J, Li Y, Duan L, Si X, Zhang L, Liu X, Wang M, Shi J, Zhang L. Clinical diagnosis and treatment of immune checkpoint inhibitor-associated pneumonitis. Thorac Cancer. 2020 Jan;11(1):191-197. doi: 10.1111/1759-7714.13240. Epub 2019 Nov 24. PMID: 31762218; PMCID: PMC6938759.
 3. KEYTRUDA. Souhrn údajů o přípravku. Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/keytruda-epar-product-information_cs.pdf. Naposledy navštíveno: listopad 2023.
 4. Som A, Mandaliya R, Alsaadi D, Farshidpour M, Charabaty A, Malhotra N, Mattar MC. Immune checkpoint inhibitor-induced colitis: A comprehensive review. World J Clin Cases. 2019 Feb 26;7(4):405-418. doi: 10.12998/wjcc.v7.i4.405. PMID:30842952; PMCID: PMC6397821.
 5. Lakomý R & Poprach A. Léčba průjmu způsobeného onkologickou léčbou. Standardní postup – Masarykův onkologický ústav; 2021. Dostupné z: https://static.mou.cz/d/mou.cz/files/4434.pdf/s-80ac03e1f7e4?_ts=1686128912. Naposledy navštíveno: listopad 2023.
 6. Kazi AM, Hashmi MF. Glomerulonephritis. [Updated 2023 Jun 26]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): Stat-Pearls Publishing; 2024 Jan-. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560644/. Naposledy navštíveno: listopad 2023.
 7. Castillero F, Castillo-Fernandez O, Jimenez-Jimenez G, Fallas-Ramırez J, Peralta-Alvarez MP, Arrieta O. Cancer immunotherapy-associated hypophysitis. Future Oncol 2019;15(27):3159–3169.
 8. Sznol M, Postow MA, Davies MJ, Pavlick AC, Plimack ER, Shaheen M, Veloski C, Robert C. Endocrine-related adverse events associated with immune checkpoint blockade and expert insights on their management. Cancer Treatment Reviews 2017;58:70–76.
 9. Sabbagh RE, Azar NS, Eid AA, Azar ST. Thyroid Dysfunctions Due to Immune Checkpoint Inhibitors: A Review. International Journal of General Medicine 2020;13:1003–1009
 10. Brunová J. Diagnostika a terapie poruch funkce štítné žlázy – část I. Med Pro Praxi 2008;5(6):254–257.
 11. Brunová J. Diagnostika a terapie poruch funkce štítné žlázy – část II. Med Pro Praxi 2008;5(9):315–321.
 12. Liu Z, Zhu Y, Xie H, Zou Z. Immune-mediated hepatitis induced by immune checkpoint inhibitors: Current updates and future perspectives. Front Pharmacol. 2023 Jan 9;13:1077468. doi: 10.3389/fphar.2022.1077468. PMID: 36699050; PMCID: PMC9868416.
 13. Geisler AN, Phillips GS, Barrios DM, Wu J, Leung DYM, Moy AP, Kern JA, Lacouture ME. Immune checkpoint inhibitor-related dermatologic adverse events. J Am Acad Dermatol. 2020 Nov;83(5):1255-1268. doi: 10.1016/j.jaad.2020.03.132. Epub 2020 May 23. PMID: 32454097; PMCID: PMC7572894.
 14. Doležalová I, Rektor I, Brázdil M. Stevens-Johnsonův syndrom – komplikace v rámci neurointenzivní péče. Neurol. praxi. 2017;18(5):336–340. DOI: 10.36290/neu.2019.049.
 15. Odarčenková D, Kvapil M. Toxická epidermální nekrolýza. Vnitř Lék 2016;62(1):62–69.
 16. Doessegger L, Banholzer ML. Clinical development methodology for infusion-related reactions with monoclonal antibodies. Clin Transl Immunology. 2015 Jul 17;4(7):e39. doi: 10.1038/cti.2015.14. PMID: 26246897; PMCID: PMC4524952.
 17. Aplikace na App Store https://apps.apple.com/cz/app/mediately-databáze-léčiv/id891676439
 18. Aplikace na Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediately.drugs.cze
 19. Webová verze aplikace https://mediately.com/cz/tools/AEImmunoOnco

CZ-KEY-01007 (1.0), Datum přípravy: duben 2024