Indikace

NSCLC*

1. linie metastatického NSCLC – neskvamózní kombinace Keytruda + chemoterapie

Celkové přežití LP KEYTRUDA + chemo vs. placebo + chemo:
snížení rizika úmrtí o 44 %3

* NSCLC- nemalobuněčný karcinom plic

Klinická studie KEYNOTE-1893

ORR: 62,6 % vs. 38,4%5
PFS: HR 0,57 (95% CI: 0,47–0,69)5
mPFS 8,0 vs. 5,1 měsíců5

V ČR hrazeno pro pacienty s PD-L1 expresí 1–49 % (režím VILP)

KEYTRUDA v kombinaci s chemoterapií má dobře managovatelnou bezpečnost a snášenlivost.5,6 Výskyt nežádoucích účinků stupně 3–5: 74,1 % KEYTRUDA + chemo vs. 69,6 % chemo.5,6

KEYNOTE-189: Nežádoucí účinky
chemo – chemoterapie; pembro – pembrolizumab
KEYNOTE-189: Imunitně podmíněné nežádoucí účinky a infuzní reakce3

1. linie metastatického NSCLC – skvamózní kombinace Keytruda + chemoterapie

Celkové přežití LP KEYTRUDA + chemo vs. placebo + chemo:
snížení rizika úmrtí o 29%5

Klinická studie KEYNOTE-4075

ORR: 62,6 % vs. 38,4%5
PFS:
HR 0,57 (95% CI: 0,47–0,69)5
mPFS
8,0 vs. 5,1 měsíců5

V ČR hrazeno pro pacienty s PD-L1 expresí 1–49 % (režim VILP)

KEYTRUDA v kombinaci s chemoterapií má dobře managovatelnou bezpečnost a snášenlivost.5,6 Výskyt nežádoucích účinků stupně 3–5: 74,1 % KEYTRUDA + chemo vs. 69,6 % chemo.5,6

KEYNOTE-407: Nežádoucí účinky
chemo – chemoterapie; pembro – pembrolizumab
KEYNOTE-407: Imunitně podmíněné nežádoucí účinky a infuzní reakce5,6

1. linie léčby metastatického NSCLC – Keytruda v monoterapii

Celkové přežití LP KEYTRUDA + snížení rizika úmrtí o 37%7

Klinická studie KEYNOTE-0247

ORR: 45,5% vs. 29,8%7
PFS:
HR 0,50 (95% CI: 0,37–0,68)7
mPFS
10,3 vs. 6,0 měsíců7

KEYTRUDA v monoterapii zachovává kvalitu života ve srovnání s chemoterapií a je spojena s nižším výskytem nežádoucích účinků stupně 3 –5 (53,3% vs. 26%).7

KEYNOTE-024: Nežádoucí účinky7

Reference

  1. SPC LP KEYTRUDA® na www.sukl.cz
  2. http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0209484&tab=prices 
  3. GadgeelS, et al. J Clin Oncol 2020 May 10;38(14):1505-1517. 
  4. Gandhi L, et al. N EnglJ Med 2018;378(22):2078–92. Supplementary Material (protocol).
  5. Paz-Ares L, et al. J ThoracOncol 2020 Jun 26;S1556-0864(20)30500-1. 
  6. Paz-Ares L, et al. N EnglJ Med 2018; 379(21):2040–51. Supplementary Material (protocol).
  7. ReckM, et al. J Clin Oncol 2019;37(7):537–46. 
  8. ReckM, et al. N EnglJ Med 2016;375(19):1823–33. Supplementary Material (protocol).